26001240_1563767253707403_7564569769128811919_n

İdeal Takımların Sırrı

Yeni Yüksektepe Yayınlarından Aralık 2017’de yeni bir kitap okuyucularla buluştu: İdeal Takımların Sırrı. Kitabı tüm Aktiffelsefe şubelerinden ve kitapçılardan temin edebilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.

Kitabından önsözünden: “GEA Hindistan’dan Haiti’ye, El Salvador’dan Pakistan’a, Ekvator’dan Nepal’e, Cezayir’den Sri Lanka’ya kadar afet yaşamış ülkelerde binaların yıkıldığı bölgelere en kısa zamanda ulaşıp enkaz altında kalan insanlara ulaşarak onları kurtarmaya çalışan bir takım. GEA, aynı zamanda kurtardığı insanlara tıbbi ve insani yardım çalışmaları da yapan bir takım. Bir deprem yaşandıktan sonra gönüllülerden oluşan bir takımın üyelerinin işini, ailesini bırakıp kendi hayatını başka birisinin hayatı için tehlikeye atmasının ve hiç tanımadığı bir insanı enkaz altından kurtarmak için etkin bir takım oluşturmasının onlarca örneği bize bu kitabı yazma cesareti verdi. Farklı kişiliklere, farklı mesleklere, farklı hayat görüşlerine sahip gönüllülerin bir araya gelip kendi kişiliklerinin ötesine geçmeye çalışarak bir ideal doğrultusunda çalışmaya gayret etmesi GEA’nın afetlerde bir takım olarak birçok insanı hayata döndürmesine imkân verdi. Tabii ki bu çok kolay olmadı. Dünyanın çok uzak bir coğrafyasında ve büyük ölçüde yabancı kültürel etkiler altında olmak, afet bölgesinde yaşanan doğal zorluklarla yüzleşmek, kişiler arasında oluşabilecek sorunlara
ivedi çözümler üretmek, zamanla yarışmak, kazazede yakınlarının doğal ısrarlarından doğan baskılar altında hareket edebilmek, takımların her seferinde yenilenmeye duyduğu kaçınılmaz ihtiyacı karşılamak, olmasını hiç istemediğiniz ama belki de hemen yarın olabilecek bir doğal felaket için daimî bir hazırlıklı olma durumunu muhafaza etmek ve daha birçoğu takımın etkinliği ve sürekliliği için çok büyük denemeler ve deneyimlerdi. Bu çalışmalar esnasında bizde adeta takım olmakla ilgili bir sır uyandı: İdeal takımların sırrı takımların bir idealinin olmasıydı. Bir kelime oyununun ötesinde Platon’un bütün eserlerine temel olan ‘idea’
kavramı -iyilik, güzellik, adalet ve bilgelik- insan iradesiyle birleştiğinde bir ideale dönüşüyordu. Bir takımın bir şeyleri başarmasında ve gerçekleştirmesinde sadece motivasyonlar yeterli olmuyor, motivasyonların çok daha ötesinde bir ideale sahip olması gerekiyordu. Takım üyelerinin birbirleriyle yaşadığı tüm sorunların ve takımların karşılaştıkları tüm zorlukların çözümünde üst bir ideal varsa takım üyeleri bu engeli daha kalıcı olarak geride bırakabiliyorlardı. Bu kitap keyif, para ya da heyecan nedeniyle değil, insan sevgisi ve idealler için çalışan gönüllülerin oluşturduğu bir takımın tecrübelerini sizinle paylaşmak adına kaleme alındı. İnanıyoruz ki tüm bu tecrübeler, hayatın her alanında etkinliği ve sürekliliği arayan her türden takımın
dönüşüm sürecine ışık tutacaktır.”


Bu yazıyı paylaşmak ister misin..