devlet2

Devlet – Platon

Devlet kitabı, tarihin en etkili filozoflarından biri olarak kabul edilen ve Anadolu’da Eflatun olarak bilinen Antik Yunan filozofu Platon tarafından yazılmıştır. Platon bu eserinde,  hocası Sokrates’in sofistlerle ideal devlet üzerine kurduğu diyalogları aktarır. Sokrates, ideal bir devlet için ideal bireyin ortaya çıkarılması gerektiğini savunur. Ve Sokrates’e göre bu ideal bireyin, iyilik, ölçülülük, kanaatkarlık, doğruluk, adalet, cesaret, basiret gibi bazı erdemlere sahip olması gereklidir. Oluşturduğu ideal devlet düzeninde hem bireyin mutluluğuna, hem de toplumun kollektif mutluluğuna önem verir.

Günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce yazılmış olan bu kitap, halen birçok üniversitenin sosyal bilimlerle ilgili bölümlerinde kaynak kitap olarak kullanılmaktadır. İdeal birey, ideal toplum, adalet, eğitim, felsefe, filozof, ideal yöneticinin özellikleri gibi bir çok konuyu ele alan bu kitap modern insana ışık olmaya devam etmektedir.

 


Bu yazıyı paylaşmak ister misin..